Een tempel voor Hugo de Groot

Verschenen bij uitgeverij Florivallis te Amersfoort.

Op 22 maart 1774 hield patriot, arts, lettergieter en cultuurminnaar Dr. Jacob Ploos van Amstel voor het genootschap 'Concordia et Libertate' te Amsterdam de lezing:

"Het uitmuntend karakter en de zonderlinge lotgevallen van Hugo de Groot"

‘Dat hoogachting voor DE GROOT mijn penne bestierd hebbe, zou onnoodig weezen hier vooraf te verzekeren, dewijl het doorlezen deezer bladeren elk daarvan overtuigen zal’.

De lezing is geïnspireerd door zijn bezoek aan Slot Loevestein. Ploos wilde deze staatsgevangenhuis het liefst met de grond gelijk maken. Op dezelfde plek zag hij in gedachten een tempel verrijzen als monument ter nagedachtenis aan Hugo de Groot. De gedachten werden geconcretiseerd in een papieren maquette, vervaardigd naar tekeningen van de toen bekende Amsterdamse architect Husly. De redevoering is een lofzang op Hugo de Groot en geeft een nauwkeurige beschrijving van deze megalomane tempel. De bijdragen belichten Ploos’ leven, het genootschapsleven, de architectuur, het voortleven van De Groot en Ploos' rede naar aanleiding van de onthulling van het Vondelmonument in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. In dit boek is de tempel gelegen aan de oever van de Waal opnieuw tot leven geroepen door middel van een tekening (een drieluik) en vignetten van Joost Veerkamp.

De bundel is samengesteld door Jan Bloemendal, neolatinist en neerlandicus aan het Huygens Instituut KNAW in Den Haag en hoogleraar Neolatinistiek aan de UvA, en Hans Kristian Ploos van Amstel, naneef van Jacob, werkzaam als moleculair geneticus aan het UMC te Utrecht en beheerder van het Ploosarchief.

Met bijdragen van Jan Bloemendal, Thomas H. von der Dunk (cultuurhistoricus), Henk Nellen (Grotius-biograaf), Hans Kristian Ploos van Amstel en Freek Schmidt (architectuurhistoricus). 

De illustraties van dit boek zijn toegevoegd als “Verkade-album plaatjes”.

Er is ook een luxe uitgave gedrukt op speciaal papier, in donkerblauw linnen gebonden en met de tempeltekening apart gedrukt en gesigneerd door de tekenaar. U kunt kiezen uit de drie versies van de tekening. Onder aan de pagina kunt u deze bekijken.

ISBN 978 90 75540 43 7

Formaat 21 x 24 cm, 127 blz.

Oplage  (softcover)                                 150 exemplaren             Prijs €45,-

Oplage luxe uitgave   (hardcover)                       50 exemplaren             Prijs €115,-

Verzendkosten          3,00

Het bedrag inclusief verzendkosten kunt u overmaken op ING 4037389 t.n.v. Bloemendal/Florivallis, Amersfoort o.v.v. Tempel Hugo de Groot en uitgave en uw adres. Ook kunt u terecht bij jkploos@kabelfoon.nl.

Graag voor de luxe uitgave aangeven welke versie van de tempeltekening (hieronder) uw voorkeur heeft.
HET INPLAKKEN EN CORRIGEREN VAN DE PRENTEN

juli 2010

foto : Hans Kristian Ploos van Amstel