C A T A L O G I
van de stichting Laurens Janszoon Coster. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven. Met adreslijst van de bekroonde uitgevers. In alle catalogi treft u bekroonde werken aan waaraan Veerkamp meewerkte, zoals bijvoorbeeld "Over Luiken" van Rudy Kousbroek , uitgegeven door de Statenhofpers van Jaap Schipper. Zie onder.
Over Luiken is helaas uitverkocht. Er verscheen dit jaar (2019) wel de luxe-uitgave. Daarvan zijn nog enkele stuks te koop. Prijs € 850,-
Mooi marginaal 3. Uitgave dec 2008., met twee bekroonde "Veerkamp" uitgaven. In de eerste plaats het onwaarschijnlijk mooi uitgegeven "Vissen met Vader" , een verhaal van Jan Hidding, waarin alle grote Shakespeareaanse gegevens zoals verraad, trouw, eenzaamheid, onverzettelijkheid, doorzettingsvermogen en rücksichtslosheid samenkomen in een verhaal over een klein jongetje en zijn vader. Het noodlot dat de held (het jongetje) treft, verandert alles. De verloren strijd die hij voerde, wordt kracht, en uiteindelijk zijn ondergang. Van alle, in de Nederlandse taal geschreven verhalen, is dit wellicht het meest dramatische ooit. Cadoc noemt het boek een Calvistisch juweel en daar is veel voor te zeggen: de taal is zo karig als mogelijk is, zo leeg als het landschap waarin vader en zoon zich voortbewegen, waardoor het drama nog krachtiger wordt. De laatste prijs was 95 euro. Helaas uitverkocht. Zie ook: Vissen met vader
Noot van de uitgever: Helaas waren alleen testexemplaren voorhanden om naar de jury van Mooi Marginaal te sturen. Jammer genoeg met smetten. Uiteraard zijn de oplage-exemplaren van alle smetten vrij (zie opmerking juryrapport).
De andere bekroonde uitgave is "Kind noch cry" van het Ampzinggenootschap. Onbegrijpelijk hoe het Ampinggenootschap erin slaagde voor zo weinig geld (45 euro) een luxe doos te maken waarin een cd, een woordenlijst, verhalen, gedichten en tientallen prenten. Zie ook: Kind noch Cry