POSTZEGELELLENDE

BACK

ACHTERLIGGEND LEED


POSTZEGELELLENDE EN ACHTERGRONDEN MBT HET POSTZEGELALBUM

N.A.V. DE AANKONDIGING 13E SUPPLEMENT
Heer Postmeester-Generaal!
De milde en contemplatieve stemming waarin ik hedenmiddag verkeerde verdween als sneeuw voor de zon toen ik mijn postvakje opende en een enveloppe ontwaarde met het logo dat mij al zo vele malen schrik aanjoeg. De gesel der filatelie was weer bezig! Geheel terecht merkt u op dat filatelie masochisme is. Ik voeg daar aan toe dat U de ultieme Post-Meester bent, zoals ook al hierboven aangehaald. Wat anders rest mij dan u zonder tegenspraak onverwijld te gehoorzamen? Direct heb ik een overschrijvingsformulier der postgiro gepakt en een bedrag van 12 euro ingevuld. Dit zal ikmorgenochtend, nog voor ik met mijn dagelijkse werkzaamheden aanvang, in eendaartoe bestemde bus der PTT werpen. Ik hoop daarmee voldoend recht te hebben gedaan aan het begrip "per omgaande". Ik verklaar hierbij tevens dat ik volledig bij zinnen ben en beroep mij daarbij op artikel 28 lid 7 van de Post- en Telegraafverordening van de stad Groningen, uitgegeven in 1963.
Daarin staat:
Het is de burgers der stad Groningen toegestaan schertsfilatelistische
producten te kopen, te verkopen, te ruilen of op andere legale wijze te
verkrijgen danwel van de hand te doen, dit alles in de ruimste zin des
woords, indien zij:
a. tenminste de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt
b. gezonde verstandelijke vermogens bezitten, in dier voege dat zij beseffen
dat het om schertsproducten handelt waarmee zij nimmer brieven kunnen
frankeren die per PTT verstuurd kunnen worden respectievelijk deze producten
niet aan derden verkopen, schenken of op enige andere wijze aanbieden onder
het mom van geldigheid bezittende waardezegels
c. over voldoende ondersteuning uit huiselijke kring kunnen beschikken om
bij tijd en wijle een rustpauze in te lassen en de uitgevoerde en nog uit te
voeren bezigheden te relativeren.
Met vriendelijke groeten van uw nederige en ongelikte verzamelaar,
H. van der Sluis
Slachthuisstraat 150
9713 MH Groningen
BIJ SUPPLEMENT 9:


Vanwege de extreme omstandigheden is door de dienstdoende beambte besloten arriverende poststukken nog te voorzien van het uitermate zeldzame stempel. Echter: deze enveloppen zijn herkenbaar aan het groene "slakbestellingzegeltje". De waarde is waarschijnlijk 10 x geringer dan die van een Accepté enveloppe.
Alle, later binnengekomen enveloppen, werden gestempeld, echter niet met het laatste dag stempel, maar met het "te laat sukkel" stempel.
Een aantal poststukken arriveerde voor de opening van het bureau. Deze werden met een berisping geretourneerd. Slechts zeven enveloppen arriveerden exact op tijd. Het behoeft geen betoog dat de eigenaren van deze enveloppen nu goud in handen hebben. De prijs van een enveloppe met het begeerde stempel zal volgens analisten nog toenemen. De enveloppen zijn herkenbaar aan het blauwe "Retourbestelling/ Accepté zegeltje". De cataloguswaarde bedraagt nu al circa 115 euro. Een dergelijke enveloppe ziet er zo uit:
 


OVERZICHT VAN DE RETOURZEGELS EN AANTALLEN

RETOURBESTELLING/ACCEPTE Codenr 4572. DONKERBLAUW.Dit zegel treft u aan op exact op tijd binnengekomen enveloppen (op de vervaldag, of binnen 48 daarna) aantal uitgereikte: 7. Uitsluitend in combinatie met het laatste dag stempel. Geschatte waarde: 250,-
SLAKBESTELLING/INVALIDE Codenr 4573. GROEN. Dit zegel treft u aan op maandag 3 januari 2000 binnengekomen poststukken, uitsluitend in combinatie met het laatste dag stempel. Aantal uitgereikte: 58. Geschatte waarde: 25,-
RETOURBESTELLING/OBLITERE Codenr 4572. GRIJSBRUIN. Zegel uitsluitend in combinatie met het "Te laat sukkel-stempel". Enveloppen met dit zegel komen in aanmerking voor een beroepsprocedure. Datum van binnenkomst: een dag te laat. Aantal:28 Waarde onbekend.
AFGEKEURD/REFUSE Codenr 4579. GRIJSGROEN. Zegel, niet in combinatie met stempel, geplakt op enveloppen die te vroeg aankwamen. Aantal: 12. Zonder waarde.
GEWEIGERD/OVER TIJD PASSE Codenr 4578. ROOD. Zegel, uitsluitend in combinatie met het "Te laat sukkel zegel". Geplakt op enveloppen die later dan een dag bij het stempelloket aankwamen. Aantal per 7-1-200: 9.
ROUWPOST/POSTE DE DEUIL: Codenr 4571. ZWART. Niet geplakt, niet relevant voor de Laatste dag van de Eeuw enveloppen.
Deze informatie geldt alleen voor de 'laatste dag van de eeuw enveloppe'.


 
Nog meer postzegelellende betreffende het ruilen van zegels tbv het 12e supplement.

Score bonusvelgerechtigden per 30 - 04 - 2002: 74
Tussenstand opgevers: 1
 
GOUD VOOR VAN DEN BERG
GOUD DAMES NAAR JOKE WERKHOVEN
BAKKER PAKT ZILVER BIJ MANNEN
COPY CAT TOCH BRONS
VAN GEEST MIST EREPODIUM OP HAAR NA
ACHTERVOLGERS VAN DONGEN, VAN AMERONGEN, VAN 'T LINDENHOUT BINNEN
THEA GROTE GANSEY ZILVER DAMES
MARGO MASMEYER BRONS
AANKOMST PELOTON LUCASSEN, MENNEN, DE LA MAR & VAN DEN BURG
MALIEPAARD, HEERKENS & VLAMING VINDEN BELG
SCHAFFERS EN VAN BERKEL BINNEN, HET DRAMA VERCOELEN
TANDEM PRINS -VISSER ARRIVEERT
VAN BALGOOI GEEFT ZICHZELF AAN, V/D MEER VRIJUIT
HET GEVAL SEIJLHOUWER, WASKRACHT MULDER, TOUR GILJAM
SOLO NEDERSTIGT
VRAGEN KRAMER, CANJELS EN SCHIPPERS ARRIVEREN
OPGEVERS WEER 0?
DE LA MAR'S KRUIS VAN VERDIENSTE, KOUPRIE'S DUO
ANTOINETTE IN JUICHSTEMMING
BLOEMEN VOOR SIEBELINK, VELTMAN EN VAN NIES
LUCASSEN BEGELEIDT MARK, LIES, TOON EN TIM
KOOPS EN HENNEVANGER
BRINKMAN, QUAEDVLIEG EN STEEMERS
VERCOELEN GERED, BACK EN WOUTERS IN SLIPSTREAM
QUAEDVLIEG, KRIJT, FABER, SPEIJER EN VEENEMAN DRUPPELEN NA
BEZEMWAGEN PIKT POLLMANN, VAN AKEN, JAN UIT PYNACKER, WALTERS, VAN BEURDEN, BEEKMAN, VAN DER HEYDT, OOSTELBOS, RIJSTERBORGH, BIJMAN, FRANK, GROENEWEGEN, VAN DEN ENDE, OENEN EN BAATSEN OP.
STREEFKERK GEEFT OP
KRUIDERINK, EITINK, LAVOOI, HEREMANS, DE ROO, PLOEGER BINNEN

De uit Amsterdam afkomstige financieel expert Jon van den Berg wist als eerste het 12e restantsupplement te completeren. Met een formidabele eindsprint slaagde hij erin zich los te maken van de kopgroep, waarin de gedoodverfde favorieten als Kees Visser, Peter Bakker en Joke Werkhoven. Van den Berg zette in de ochtend van 23 februari een absolute recordtijd neer: 2 weken, 1 dag, 10 uur, 56 minuten en 29 seconden. Van den Berg dankte bij binnenkomst de stayers die hem hadden gelanceerd, en noemde behalve de kopgroep ook nog Nicolaesz Vlaming, Maarten de Wit, Martha Lavooi en Copy Cat Daan. Van andere favorieten voor de titel stelde met name Kees Nederstigt teleur. Volgens de organisatoren zat Kees Nederstigt er op de helft van het aantal te ruilen zegels al volledig doorheen. Ook Paul Lucassen, die toch een fitte indruk maakte, werd niet meer gesignaleerd. Men vreest het ergste. Het is vooralsnog niet duidelijk op welke wijze de organisatie de huldiging van Van den Berg zal aankleden. In ieder geval komt hem, behalve het bonusvel, de Gouden Trui toe. Het verzamelaarscomité had, volgens betrouwbare bronnen, liever gezien dat de te heet gewassen Gouden Trui de schouders van een vrouwelijke deelnemer had gesierd, en heeft volgens ingewijden besloten het kussen van de winnaar niet door de heer Veerkamp te laten geschieden, maar door mevrouw Lafleur. De gelukkige winnaar heeft laten weten de Gouden Trui aan zijn pasgeboren dochter te schenken, 'Omdat zij de enige is die de juiste maat heeft,' aldus een glunderende Van den Berg. Wanneer de achtervolgers de eindstreep zullen bereiken, kon de winnaar niet zeggen. Maar volgens zijn vrouw Sippy heeft haar man een voorspong van twee dagen opgebouwd, door juist voor het weekeinde te finishen. Veerkamp noemt Van den Berg 'Een tactische rat', die overal iets vanaf weet te knabbelen, zelfs van zoiets abstracts als 'Tijd'.
IN DEZELFDE TIJD, 2 weken, 3 dagen, 15 uur, 14 minuten en 34 seconden kwamen Peter Bakker uit Almere en Joke Werkhoven uit Amsterdam gezamelijk over de meent. Een eindsprint achtte de hoffelijke Bakker, die een opmerkelijk verhitte indruk maakte en het finishlint voor zijn vrouwelijke mede-vluchter hoog hield, niet op zijn plaats. Volgens Joke Werkhoven, die met haar prestatie de voorgekrompen Gouden Lingerieset (transparant, doorkijk - ook bij schemerlicht) bij de dames in de wacht sleepte, waren vertragende tactieken van achterblijvers debet aan het snelheidsverlies op het laatste traject. Peter Bakker, die de Zilveren Plattegrond met opdruk in ontvangst nam, zal uitbundig in Almere worden gehuldigd. "In Almere gebeurt nooit iets," aldus de heer Smit, loco-burgemeester van die plaats, "wij laten deze kans niet voorbij gaan." Bij de finish waren al spandoeken met de tekst: "Bak pakt plak" te zien. Joke Werkhoven liet via een woordvoerder weten de lingerieset aan haar parkiet 'Lola' te schenken. Beiden achtten de gevaarlijke outsider Jochem D. van Geest kanshebber voor het brons. Volgens niet ingewijde bronnen is de heer Van Geest bewegwijzeringsexpert. Nederstigt en Lucassen zijn halverwege het traject gesignaleerd, maar een prettig gezicht was dat, aldus de organisatie, niet.
EEN DAG LATER, in een tijd van 2 wkn, 4dgn, 16 uur, 47' 5'', doemde een eenzame Daan van Rooijen bij de finishlijn op, om daarmee de bronzen boekenlegger in de wacht te slepen. "Ik is ontroerd", stamelde een emotionele Copy Cat van Rooijen, afkomstig uit Heerhugowaard en werkzaam als cartoonfiguur bij het gelijknamige softwarehuis. Van Rooijen sprak van hectische toestanden op het verzamelaarsparcours, noemde met name Kees Thomassen en Frans Mennen, en keek uitermate teleurgesteld naar zijn boekenlegger. "Wat ik hiermee moeten", klaagde hij, "tussen CD-roms leggen?" Volgens zijn ouders, die thuis ademloos de heroïsche strijd van hun telg volgden, had hun zoon een speciaal aan hem gewijde postzegelserie verwacht. 'Ons Daan ken heulegaar noit leze!'
KORT NA ZONSONDERGANG, in een tijd van 2w,4d,19hr 27'36'', schoot een schim over de finishlijn, waarin de wedstrijdleiding meende Jochem D. van Geest te herkennen, de eerder genoemde gevaarlijke outsider, werkzaam te Hoofddorp in de bewegwijzeringsbranche. De heer Van Geest gaf toe te zijn verdwaald, en meende (ten onrechte) aanpraak te kunnen maken op tijdcorrectie. Als troost ontving hij uit handen van de lieftallige M. Lafleur een enveloppe met bedenkelijk weinig inhoud en een, in perkament gebonden boek, getiteld 'Werklust', vervaardigd door de heren Stoute en Veerkamp. Helaas verzuimde de heer Van Geest in een eerder stadium het inschrijvingsgeld voor het verzameltoernooi te betalen waardoor het boek in rekening moest worden gebracht. De aangeslagen Van Geest weigerde het parcours te verlaten, en werd door omstanders weggesleept.
DRIE ACHTERVOLGERS, de uitgeputte heren van Dongen uit Amsterdam, Van 't Lindenhout uit Schoolholm en Van Amerongen uit Muiderberg sleepten zich in de tijd 2w, 5dg, 12.55'.46'' over de streep. De heren gaven aan dat het veld uit elkaar geslagen is. "Het is nu iedereen voor zich. Van een geordend peloton is geen sprake," aldus een agressieve Van Amerongen, die erkende met zijn zegels ook een e-mailbom en twee virussen verspreid te hebben. Vlaming, Schepers, De la Mar, Veeneman, Lavooi en De Wit zijn hiervan waarschijnlijk de dupe geworden. Van Dongen was traceerbaar door het schuimspoor dat hij achterliet, en een dankbare prooi voor Van 't Lindenhout, die vooral het lichaamscontact miste, bij alle (38) e-mails die hem uiteindelijk in staat stelde binnen acht dagen de klus te klaren. "Het is maar goed, dat we hem bij de start een paar dagen hebben vastgehouden," aldus Veerkamp, "anders was hij eerste geworden." Hij erkende dat er op 27 februari nog steeds verzamelaars op hun restantsupplement wachten.
EEN BIJEENGESCHRAAPT PELOTON, van 6 verzamelaars, waarin gedoodverfde favoriet Lucassen, kwam op hun tandvlees binnen in een tijd van 2,6, 11.34.45'56". Frans Mennen uit Veldhoven was de eerste filatelist die zonder hulp van het internet zijn serie completeerde! Met een tandlengte verschil pakte ontwerpster Grote Gansey het officiële zilveren koninklijke huwelijksvel van de KPN("Gruwelijk, ook van grote afstand," aldus GG), vlak voor Margo Masmeyer, die een gebronsd velletje won, en repte van oorlogstoestanden tijdens de wedstrijd. "Voedsel of zegeldroppings, voor een hongerige verzamelaar komt dat op het hetzelfde neer." Grote Gansey werd door De la Mar beticht van fraude. "Ze werd door haar zus geduwd, ik weet het zeker!" Uit de reglementen blijkt nergens dat hulp strafbaar is," sneerde Grote Gansey. "Jij probeerde jouw zegels virtueel over de lijn te smokkelen, tut hola!" De heer de la Mar werd samen met de heer Van den Burg met spoed naar een dichtbij gelegen streekziekenhuis afgevoerd. De laaste ondergaat daar vrijwillig een psycho-filatelistische ontwenningskuur. Volgens eigen zeggen vestigde hij een persoonlijk record, hetgeen genoeg zegt over de staat waarin hij verkeerde. HET DRAMA PAUL LUCASSEN. Volgens ooggetuigen ter plekke draaide Lucassen zich na het passeren van de finish een halve slag om en verdween weer over de lijn, in de richting waaruit hij gekomen was, om een tweede, revancherende poging te wagen. Een incident zonder precedent, met enge, spookrijder-achtige trekken.
EEN BUS, WAARIN Bas Maliepaard, Wiet Heerkens Thijssen en Nicolaesz Vlaming ontfermde zich over een hoopje ellende dat huilend in de berm lag. Het bleek de broer van de gespleten Belg Frank Driessen te zijn, maar welke broer kon Frank Driessen niet zeggen. De Nederlanders begrepen dat snelle hulp geboden was, en namen voor alle zekerheid de hele familie Driessen op sleeptouw, die daarmee de eerste én de laatste Belg in het klassement werd, allen in een tijd van 2,7, 13.45'32". De vraag is nu of Driessen al gespleten was vóór Paul Lucassen door hem heen reed, of niet. Bas Maliepaard werd onderweg gemeen gehaakt door Van Aken, maar weer op de been geholpen door collega Peter Giljam. Vooral Heerkens ervoer het laatste traject, met 29 e-mails en 16 telefoontjes, als een slopende col in de buitencategorie. 'Met tegenwind.' Vlaming was niet in staat tot het uitbrengen van relevant commentaar.
OP DEZELFDE DAG dat Van Berkel en Schaffers binnenkwamen (3,1, 11.18.32'12") sloeg elders op het traject het noodlot toe. De sympathieke, maar computerloze H. Vercoelen uit Weert gaf de strijd op. Zijn 40 gulden zegels leverde hij huilend in bij de wedstrijdcommissie. Daarmee is de kans op een volledige set voor zeven anderen verkeken, tenzij er alsnog een filatelist opstaat die geheel belangeloos de arme Vercoelen weer in het zadel helpt. Sympathie betuigingen svp naar Kerkstr. 36, 6006 KP Weert. Liever geen bloemen of bezoek. Begrijpelijkerwijs is de spanning bij de lijn nu te snijden, in de wetenschap dat velen de zielige Vercoelen zullen volgen. Een gruwelijke ontwikkeling. Wij houden u op de hoogte.
IN OPPERSTE VERBAZING kruisten Kees Visser uit Amsterdam en Marinus Prins uit Zwolle in een tijd van 3,3, 14,12' 34" de eindstreep. Met open mond, de handen ten hemel. Zij hadden er geen benul van dat zij meededen aan een wedstrijd. Ook het publiek, de baancommissarissen en zelfs het organiserende comité moest erkennen dat zij daarvan geen flauw idee hadden. "Ik lette even niet op," aldus Veerkamp. "Toen ik terugkwam van toilet was het al gebeurd. Het valt niet uit te sluiten dat Jon van den Berg getracht heeft op deze omslachtige wijze zijn dochtertje Sanne in de kleren te steken."
PETER VAN BALGOOI, (3,4, 12.56'37") de talentvolle ontwerper uit Mijdrecht, heeft toegegeven gebruik gemaakt te hebben van verboden middelen, vooral ter stimulatie van hemzelf , maar niet uitgesloten kan worden dat andere verzamelaars de dupe van zijn praktijken werden. Men dient bedacht te zijn op zegels met het gestempelde woord kopie. Ook werd bekend dat Van B. van iedere waarde een originele duplicaatzegel in bezit heeft. Het is de vraag of Van B., nu deze affaire boven water is gekomen, belangeloos zijn waar ter beschikking zal stellen aan behoeftigen. Bert van der Meer uit Almelo (3,4,15'26") gaat vooralsnog vrijuit.
CIRCUS SEIJLHOUWER, ook bekend onder het pseudoniem "De zaak Haes", een reizend theatergezelschap met een manische directeur, dat zich toelegt op het lollig verpakken van gruwelijke vergissingen, kwam samen met de bekende architect Peter Giljam en Vincent Mulder over de streep in een tijd van 3,5,16.43'12". Vincent Mulder troefde Paul Luccassen de loef af, door twee sets te completeren in een absolute recordtijd. "Een half uurtje werk," aldus de Rotterdammer. Hier in de Maasstad worden de overhemden met opgerolde mouwen verkocht. Ik ben zwaarder gewend. Je wisselt wat zegels en klaar. Een schip beladen, dat is andere koek." Terwijl Seijlhouwer en Giljam een dankkaars opstaken voor hun behouden aankomst, was Mulder al verdwenen, naar een nieuwe klus.
NA EEN LANGE SOLO kwam Kees Nederstigt binnen, groothandelaar in lege theezakjes, binnenkort filiaalhouder te Lelystad. Tijd: 3,5,19.43'25". "Orgastische ruilvibraties vertraagden mijn queeste," liet de geëmotioneerde zakenman weten. "Pas na 15 emails waar geschokt op werd gereageerd, begreep ik dat men mij als een viezerik zag, en niet als een integere ruilpartner. Wat een tijdverlies! Als zegels vastzitten wordt ik opgewonden van de gaatjes, en als ze gescheurd zijn, weer opgewonden van de halfronde uitstraling van de karteltjes," gaf hij toe, terwijl hij een extra setje losse zegels in zijn zak liet glijden, "voor ontembare filatio."
PETER J KRAMER, INGENIEUR en auteur van diverse software handboeken, kwam binnen in 3,6, 14.55'46" met een belangrijke vraag."Wat is de diepere betekenis van deze aktie?" vroeg hij aan de heer Veerkamp. Deze antwoordde dat het postzegelalbum een parodie is op het serieuze postzegelsparen, een archaïsche hobby, uitgestorven, nu de KPN per jaar een kilo postfrisse onzin aan de verdwaasde liefhebber doet toekomen. Per abonnement. Zolang u maar betaalt. "Ruilen bestaat niet meer", aldus Veerkamp. "Een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij dus," repliceerde Kramer. "Ik was er al bang voor. Een aanklacht tegen geld verdienen, die 12 euro kostte, en porto. Voor de KPN. " Canjels uit Amsterdam en Schippers uit Oosterhout dienden ter plekke een claim in ter vergoeding van de gemaakte frankeerkosten.
DE LIEFTALLIGE MIRJAM LAFLEUR uit Heemstede heeft zich als een filatelistische Florence Nightingale opgeworpen voor Vercoelen, voormalig opgever. Dat zij blond is, ervaart zij niet als handicap. "Het is wel even wennen," gaf zij toe. "Als meisje. Die in haar eentje iets van 7 onbekende mannen wil, bedoel ik. Mijn beeldscherm heb ik al op maximale brightness gezet. Maar eng het blijft het."
OP 10 MAART WERD WERD BEKEND DAT AAN VERZAMELAAR DE LA MAR het kruis van verdienste voor de barmhartigste verzamelaar zal worden uitgereikt. Uit het juryrapport: " Nog binnen een week na het opgeven van de ongelukkige Vercoelen meldde zich een eenzame verzamelaar, vervuld van mededogen, om de helpende hand te bieden. Helaas zond de heer Vercoelen zijn zegels reeds naar het hoofdkantoor, alwaar een goede zegelfee zich beroepshalve geroepen voelde zijn onvoltooide alsnog uit te voeren. Beroepshalve, en niet vergelijkbaar met de ware liefde, verspreid door de man, wiens naam vanaf nu met een gouden pen wordt geschreven." Wanneer het kruis uit de onderbroek van de voorzitter zal zijn losgetornd om te worden aangeboden , vermeldt het juryrapport niet. Op dezelfde datum kwam Richard Kouprie binnen in een tijd van 3,7,11,26'42" met een tandemserie. "Het lijkt wel zoenen," hijgde Kouprie, "heerlijk, maar ik ben blij dat ik nu weer kan ademhalen."
ANTOINETTE VAN BOXTEL GROSSIERDE in uitroeptekens na het passeren van de streep. Weliswaar is zij door de internet- en telefoonkosten genoodzaakt een tweede hypotheek op haar verzamelaarswoninkje af te sluiten, maar desalniettemin oogde zij onverminderd enthousiast. "Wat aanvankelijk een drama leek, bleek te appeleren aan een vergeten kinderlijk genoegen: klaarblijkelijk is het weggeven van volkomen waardeloze duplicaten, waarvan je weet dat de ontvanger er een moord voor doet, even leuk als het ontvangen van hun onwaardige broertjes. Onwaardig, tot ze bij jou in de bus glijden. Zo'n bijeen gespaarde serie krijgt daardoor een emotionele waarde voor de bezitter, wat het zelfs pijnlijk maakt als je er afscheid van neemt."
ALBERT SIEBELINK, DAKLOZE VERZAMELAAR UIT TILBURG kent geen hypotheekprobleem. Vanuit zijn kartonnen doos richtte hij, speciaal voor deze omloop van het zegelvolk, een stichting op, kul-tour genaamd. Zijn zegels zond hij verzekerd en aangetekend net buiten de tijdwaarneming retour, omdat ze welgeteld 440,- Nederlandse Guldens waard zijn. Albert Siebelink is niet raar. Hij is voorzichtig. Dat zouden meer mensen moeten zijn. De heren Veltman en Van Nies bijvoorbeeld. Gelukkig kwamen ze heelhuids aan.
ERNSTIG VERTRAAGD DOOR HET GEMIS AAN DE 30 G. ZEGEL kwamen Paul Lucassen, de bekende spookrijder uit Amstelveen, Lies Verdenius, bouwplaat- en zegelplakster te Amsterdam, Toon Kort uit Utrecht en Tim Newman, omgewaaide cursiefschrijver uit Rotterdam binnen, samen met marathonspaarder Mark Jonkheer, die welgeteld 83 e-mails nodig had om 7 zegels te ruilen. Een persoonlijk record."Ik ben een levend dieptepunt", gaf de heer Jonkheer toe. " Mijn te wensen laat communicatie over. Ik honger. Ik alle 30 zegels opgegeten." "Knettergek," verklaarde Lies Verdenius, "en de rest is gevaarlijk. Bloed, maar dan ook bloedfanatiek. Uiterlijk aardig, maar o wee, als je een gevraagde zegel niet levert. Ik hoop dat ze mijn kinderen weer vrij laten."
KOOPS EN HENNEVANGER kwamen op elkaars bagagedrager binnen. Ze waren de weg kwijt. Een grapje van wegwijzerdraaier Van Geest. Bovendien waren ze lelijk gevallen tijdens hun e-mail capriolen. Ook had mevrouw Hennevanger de deur opengezwaaid, juist toen de serie compleet op het tafelblad lag en het raam open stond. Sommige valwinden kunnen beestachtige gevolgen hebben. De kleine Hennevangertjes zaten dagenlang met hun hengeltjes in putjes zegeltjes te vissen.
BRINKMAN, QUAEDVLIEG EN STEEMERS zijn binnen! Dit voor alle fans die nog de snijdende kou wachten, en hun verse bloemen langzaam maar zeker hebben zien verwelken. Wakker worden! Ze zijn er!
DE HEER VERCOELEN, voorheen zielig, kan weer rustig slapen. Zijn bonussupplement is onderweg, dankzij de hulp van Mirjam Lafleur, boodschappensjouwster in het dagelijks leven, maar na zessen goede fee. Open voor, in Vercoelens geval, zeven wensen. Nu deze wensen met zoveel succes vervuld zijn, is de fee wederom aangezocht voor de vervulling van de wensen van een filatelist. "Postzegels sjouwen is veel relaxter dan met boodschappen zeulen, ik denk aan een professionele fee- organisatie met een BV status." Volgens de heer Wouters, zelf beëdigd misdienaar, en dus relekwieën transporteur, is het niet onverstandig bij de plaatselijke Kamer van Koophandel te informeren naar de vestigingseisen voor feeën. "Als ik even mag interrumperen: heksen adviseer ik altijd een goede brandverzekering," valt tussenpersoon Back in de rede. "Maar voor feeën volstaat een basis glasverzekering, gezien hun breekbaarheid."
EEN WARE INVASIE: De tweede serie van Quaedvlieg, en de eerste inzendingen van Jack Speijer, Hans Krijt, Veeneman en Bob Faber zijn binnen. Faber wist op de valreep nog een oneerbaar voorstel te poneren. Het had wel iets met ruil te maken, maar niets met zegels. Hij zal worden gestraft door een dominante verzamelaar. Opvallend in deze groep was het bedenkelijke aantal drie-vier- en zelfs vijfhoeks ruil transacties. Ook de oproep van Hans Krijt: "Hallo ik ben Anita, ik heb een strak kontje en ik spaar postzegels, help jij mij?" bleek in de praktijk tot teleurstellingen bij serieuze spaarders te leiden.
EEN VOLLE BEZEMWAGEN, met daarin 15 uitgelaten spaarders kwam op 11 april binnen. Op het parcours bevinden zich nog verzamelaars, maar dankzij onderlinge solidariteit slaagden Pollmann en Van Beurden erin een hechte groep te formeren, met een soepele waaiervorm, waarbij de kop regelmatig werd overgenomen. Woordvoerder Walters: "Toen eenmaal het besef doordrong dat tussen geboorte en dood slechts een door overlevingsangst ingegeven jacht op geld onze drijfveer is, en terugdenkend aan onze prille jeugd, aan onschuld en onbezorgdheid, begrepen we dat we onbaatzuchtig moesten samenwerken." Leo van Aken vult aan: "Het deed mij denken aan het gevoel, waneer je als jongetje bij de aankoop van een pakje kauwgom juist dat voetbalplaatje aantrof dat je nog miste (meestal juist niet, helaas). Anders gezegd: Het 'Schooljongensklapkauwgomvoetbalplaatjesgevoel' revisited."
KEES STREEFKERK streeft niet langer. Hij gaf op. Daarmee is hij het eerste slachtoffer van Veerkamps maniakale ideeën over participerende kunst. De verslagenheid bij alle betrokkenen is groot. Geween en geknars van tanden. Het spel is uit.
EN DAT TERWIJL drijvend in hun kwijl, op hun tandvlees, met doorgezeten biefstukken onder de achterwerken, de heren Kruiderink, Eitink, Lavooi, De Roo, en Ploeger elkaar binnen duwden! Hulde, bloemen, en een bonusvel.
NASCHRIFT ANNO 2011: Bovenstaande behoeft waarschijnlijk enige toelichting. Bij supplement 9 (zie ook elders) kreeg iedere spaarder acht zegels, die echter precies hetzelfde waren, terwijl er wel acht verschillende zegels waren uitgegeven. De andere spaarders overkwam hetzelfde, maar dan met een andere zegel uit de serie. Om te ruilen en in contact te komen met andere spaarders, kreeg iedere spaarder het adres van 1 collega spaarder. Ook maakte men gebruik van het gastenboek op deze site, wat tot hilarische correspondentie leidde, en ontaarde in een (niet voorziene) wedstrijd, wat bovenstaand verslag verklaart. Wat betreft verzamelaars participatie steekt supplement 9 met kop een schouders boven de andere supplementen uit, hoewel het in de brand steken van het Paleis voor Volksvlijt (supplement 13) ook tot veel hilariteit leidde. Mocht u zelf een idee hebben voor verzamelaars participatie: laat het ons weten.